Kort vejledning i professionel brug af Facebook

af Christian Hildebrandt, juni 2009

SNYK har været på Facebook siden 2007. Facebook er danskernes foretrukne sociale netværk, og ny musikmiljøet er også i høj grad tilstede her.

Netværk for det hele

Facebook er et netværk, hvor privatpersoner og professionelle networkere blander sig med hinanden. For musikere, komponister og andre kunstnere er den sammenblanding perfekt, fordi branchen selv ikke har et skarpt skel mellem personlig og professionel optræden. Eller rettere: offentligheden har vænnet sig til at se den professionelle kunstner som personen selv. Facebooks store popularitet i musikmiljøet skyldes blandt andet muligheden for at oprette "events". Men et evigt spørgsmål er: hvordan skal man præsentere sig på Facebook?

Tre forskellige platforme

Der er tre forskellige platforme for tilstedeværelse på Facebook:

  • privat brugerprofil
  • gruppe
  • offentlig profil eller "side" (page)

Alle disse tre platforme giver adgang til at
(1) præsentere information
(2) publicere wallposts, noter, billeder etc og
(3) påvirke det omgivende netværk med events og forskellige former for inddragelse af andre brugere (venner, medlemmer, fans, andre sider etc.) i platformens eget udseende.

Men der er stor forskel på, hvordan de tre platforme fungerer i netværket. Det er derfor ikke et spørgsmål om, hvad man skal vælge, og hvad man skal vælge fra. Spørgsmålet er, hvilken der er bedst til hvad?

Den personlige profil
En personlig brugerprofil er den primære tilstedeværelse for alle brugere i Facebook. Det er med den, man indtræder i netværket. Den umiddelbare fordel ved at bruge sin egen personlige profil til at agere i netværket med er, at man med denne er jævnbyrdig med sine "venner". Brugerprofilen er platformen, der kommunikerer mest direkte og har flest værktøjer til at kommunikere med gennem netværket. Man har med sin personlige profil adgang til at poste kommentarer til indhold, skabt af ens "venner", og man har adgang til at dele en lang række af typer indhold med sine venner.

Ikke til markedsføring
Den personlige brugerprofil egner sig til gengæld ikke til at reklamere meget tydeligt for helt bestemte sager, som f.eks. ens egen musik eller ens eget firma. Det er direkte imod Facebooks regler at anvende sin brugerprofil til kommerciel markedsføring, og man risikerer at få sin profil slettet, hvis Facebooks administration opdager, at den ikke er personlig, men tjener et professionelt formål.

Mister personlighed og troværdighed
Men bortset fra Facebooks regler, bør man også af kommunikationsstrategiske grunde lade være med at "professionalisere" sin personlige brugerprofil for meget. Det vil nemlig virke generende og grænseoverskridende på det omgivende netværk, som sandsynligvis vil reagere med at "skrue ned for" den således taktløse "professionelle" profil. Man mister sin personlighed og bliver irriterende for sin omverden, når man alt for tydeligt gør sin private fremtræden til arbejdsplads. Ligesom i den fysiske verden.

Grupper
Grupper er meget udbredte, når det drejer sig om at promovere en bestemt sag eller en bestemt offentlig holdning. De er også populære til at samle brugere omkring specifikke interesser. Grupper bruges også til at definere sociale subfællesskaber i netværket - ofte historiske som f.eks. bestemte årgange på skoler eller folk, der bor i en bestemt bydel eller går i byen særlige steder.

Mange men passive medlemmer
Grupper får nogen gange enormt mange medlemmer, hvoraf de fleste er passive. Dette er både gruppernes styrke og deres svaghed. Korthuset sammen, når gruppen arrangerer en event og inviterer alle 87.000 medlemmer. Der møder 25 frem, og det viser sig, at det var de samme 25, som holdt gruppen i live. Resten var blot passive sympatisører. Tænk også på, at man kan sige ja til et gruppemedlemskab uden nogensinde at besøge gruppen! Grupper bør plejes vedholdende, men varsomt, og de bør bruges sjældent men regelmæssigt.

To tommelfingerregler for grupper
1. Definer gruppens formål enkelt, klart og entydigt, og beskriv gerne, hvad man kan forvente helt konkret af medlemskabet, f.eks. et månedligt nyhedsbrev el.lign.
2. udsend kun mail til medlemmerne med helt præcist grupperelateret indhold, og udsend gerne med bestemte intervaller, så medlemmerne ved, hvad de kan forvente.

Hvordan sletter man en gruppe?
Man kan slette en gruppe, som man er administrator for, ved først at slette alle andre medlemmer og til sidst slette sig selv. Dette er den eneste og officielle måde at slette en Facebookgruppe på. Det er vigtigt at slette ALLE andre medlemmer af gruppen først! Ellers mister man bare administratorretten for evigt og gruppen lever videre med de tilbageblivende medlemmer.

Den offentlige profil
Facebook giver mulighed for at registrere sig som enten privat eller professionel bruger. Facebooks administration skelner meget skarpt mellem de to profil-typer, og der er mange eksempler på private profiler, som er blevet slettet, fordi administrationen har opdaget, at de i virkeligheden var professionelle. Altså at de primært eller udelukkende blev brugt som platforme for markedsføring.

Offentlige profiler eller "sider" (pages) er som den eneste del af Facebook offentligt tilgængelige ligesom f.eks. en profilside i MySpace. Men dermed ophører ligheden. Man kan ikke få en personlig og smart internetadresse til en offentlig Facebook profil. Man kan heller ikke personliggøre profilen grafisk, bortset fra profilbilledet.

Kommercielle muligheder
Til gengæld tilbyder Facebook særlige kommercielle muligheder for den offentlige profil. Man kan promovere den med annoncer og har forskellige værktøjer til at måle profilens besøgstatistik. Med det nye design, som blev lanceret 3. marts 2009, er kommet til at ligne den personlige profil meget, men med den afgørende forskel, at man ikke kan samle venner med en side, man må afvente, at brugere af sig selv (eller på opfordring af en personlig profil) tilslutter sig som fans.

Gror langsomt
Derfor er sider ofte ret længe om at gro store. Men til gengæld kan man tillade sig mere med en side end med en gruppe. Du skal ikke være bange for at miste dine fans ved at være aktiv, for passive fans er ligegyldige. Den væsentligste nyskabelse i den nye offentlige profil er, at den ligesom den personlige profil med en "publisher" har fået muligheden for at poste indhold på sin wall, som samtidig bliver indhold på alle profilens fans news feed.

Pages kan ikke "networke"
Den offentlige profils afgørende svaghed som netværksprofil er, at den ikke kan forlade sin egen wall. Den kan ikke bevæge sig ud i netværket og f.eks. kommentere på sine fans publicerede indhold. Det er fordi, fan-relationen ikke er en gensidig forbindelse. Har man et professionelt behov for at "blande sig i debatten" i netværket eller på anden vis kommunikere direkte på en for netværket synlig måde (dvs. ikke via mail), så er den personlige profil den eneste mulighed. Derfor svaret på valg af platform blive et "både og" - ikke et "enten eller". Man kan bruge sin Page til rent professionelt indhold, mens man bruger sin personlige profil til diskret aktiv markedsføring.

Kunstneren er sin egen arbejdsplads
Som komponist/musiker/kunstner er man netop i høj grad sin egen arbejdsplads. Og derfor vil det sociale netværk i højere grad end for de fleste andre erhverv tillade, at man synliggør sit arbejde direkte gennem den personlige brugerprofil. Det er dog en balancegang, hvor man groft sagt kan sige, at jo mere aktiv du er i netværket som privatperson, des mere har du lov til også at reklamere for din kunst. Men privatpersonen kommer altid i første række.

 Syv gyldne regler for "professionel adfærd" med en personlig profil

1. Send kun venskabsanmodninger til profiler, som du enten kender godt personligt eller med sikkerhed ved interesserer sig for det, du laver. Tilføj en personlig besked, når du anmoder om venskab.

2. Når din "professionelle" profil har mange nok venner, vil dens "størrelse" begynde at generere synlighed nok i netværket til, at du får venneanmodninger. Hold da op med at anmode selv - lad folk komme til dig.

3. Hav en høflig og personlig standardbesked (også på engelsk) klar til at svare, hvis nogen undrer sig over, hvem du er. Husk at underskrive den med dit eget navn.

4. Post indhold på din egen wall (share on facebook) for derved at generere indhold til dine "venners" news feed. Prioriter dine posts omhyggeligt. Post kun relevant indhold.

5. Post ikke tekst, links el.lign. på andre profilers walls, med undtagelse af kommentarer til indhold, som andre har postet. Men her bør man holde sig til at kommentere hos profiler, som man i virkeligheden kender godt eller på anden måde har opnået en gensidighed med, der gør, at man er "på kommentarer" med hinanden.

6. Send ikke beskeder uopfordret

7. Vær personlig - men ikke privat