Musikken 1945 til i dag

Af Anne Marqvardsen

Tendenser, glimt og historier fra 65 års musikliv

Dette kapitel danner baggrund for Nye Lydes øvrige undervisningsmateriale.

Kapitlet er en komprimeret tour de force gennem de sidste 65 års musikliv, hvor væsentlige tendenser, stilarter, ismer trækkes frem og danner en fortælling om et musikliv i rivende udvikling. Fokus ligger primært på musiklivet i Danmark. 
I en beretning som denne er det ikke muligt at fremstille en fuldstændig og lineær historie om musiklivet anno 1945 og frem til i dag; i stedet gives en udlægning, der fører læseren gennem en eksperimenterende efterkrigstid og ender som lyskast i mangfoldige retninger, når vi nærmer os de sidste par årtiers musik.

Kapitlet handler først og fremmest om forholdene omkring musikken og belyser nogle af de mest markante komponenter, historier og tendenser, der både var og er med til at definere musiklivet. Dette gøres naturligvis ikke uden at omtale enkeltværker undervejs, men grundige værkgennemgange findes i Nye Lydes øvrige værknære kapitler. 

Kapitlet falder i to dele:

Første del handler om musikken fra 1945 til 1990 og her citeres fra forfatter og komponist Karl Aage Rasmussens bog Musik i det tyvende århundrede – en fortælling (Gyldendal, 2011). Kapitlet er bygget kronologisk op, men de enkelte afsnit kan også hver især fungere som en kort introduktion til et emne (som fx Ektroakustisk musik og Seriel musik).

Anden del handler om musiklivet fra 1990 og frem til i dag med hovedvægt på udviklingen i Danmark. Her er kronologien forladt til fordel for en række selvstændige afsnit, der hver zoomer ind på et emne eller felt. Uden hverken at kunne eller ville fortælle ’den fulde historie’ om musikken i dag, danner de syv afsnit tilsammen et kalejdoskopisk oversigtsbillede af nogle af de tendenser, der gør sig gældende i den allernyeste musik og lydbårne kunst.  

 

Litteratur

Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede – en fortælling, Gyldendal, 2011

Minna Major Wright og Anne Sophie Spanner Witzke: Et turbo-rids af netkunstens historie, turbulens.org, 2005

Mette Sandby: The Shock of the New – om at analysere og kategorisere netkunst, i "Digitale Verdener", red. af Ida Engholm og Lisbeth Klastrup, Gyldendal, 2004

Robert Worby: An Introduction to Sound Art, 2006

Helga de la Motte-Haber: Lydkunst – en ny kunstart?, Dansk Musiktidsskrift 1998-99, nr. 2 

Jørgen Larsson: Lydkunst i 2012, Kunstjournalen B-post, 2012

Carsten Seiffarth: Om lydbasert installasjonskunst, Kunstjournalen B-post, 2012

Erika Fischer-Lichte: Ästehetik des Performativen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 2004 

Brandon LaBelle: Om å lytte, Kunstjournalen B-post, 2012

Kim Cascone: THE AESTHETICS OF FAILURE: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music

Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung, Berlin, 2002

SeeSound / Look at the Music: A Sound Art Anthology, Kulturbro 2002 

Leo Manovick: The Language of New Media, Cambridge: MIT Press, 2001