INSPIRATION

Her er idéer og tilbud  til dig som underviser og til dine elever. Det kan fx være nyheder i form af nyudviklet undervisningsmateriale, eller gratiskoncerter med tilhørende artist talks. Desuden lægger vi inspirerende cases op om gymnasieelevers møde med den ny musik, samt idéer til relevante koncerter med ny musik i Danmark.

Tilbudene sendes til din mail, hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet.

Black Box Music opføres i Danmark

 

Komponisten Simon Steen-Andersens banebrydende værk 
Black Box Music vandt Nordisk Råds Musikpris i 2014. Værket er opført et utal af gange af de fremmeste ensembler i Europa og i slutningen af august er det muligt at genhøre det ganske særlige værk i Danmark. 

Black Box Music 
er et godt eksempel på et værk, der tematiserer centrale musikhistoriske problematikker – men gør det på en umiddelbar, underholdende og ligefrem måde. Historisk tankegods ikke er en forudsætning for at kunne forstå, hvad værket handler om, men nærmere et ekstra konceptuelt krydderi, der komplementerer koncertoplevelsen. 

Værket har følgende opførelser af Aarhus Sinfonitetta i Danmark:

28.08.2015 på Suså Festivalen i Næstved.

Rasmus Holmboe har skrevet kapitlet som gennemgår værket
Black Box Music af Simon Steen-Andersen
Læs kapitlet her. 

Case 

På SNYK fik vi i foråret en henvendelse fra Næstved Gymnasium. Musikklasserne skulle på endagstur til København. De havde nogle timer midt på dagen, hvor de gerne ville høre eller opleve ny musik. Det faldt så utrolig heldigt ud, at et af de mest sublime ensembler indenfor ny musik, ”Ensemble Intercontemporain” fra Frankrig, var i København for at spille ny musik af helt unge komponister.

Gymnasieeleverne mødte op på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og blev præsenteret for Nicolai Worsaae, en ung dansk komponist, hvis musik ensemblet senere skulle spille. SNYK lavede et live-interview med Nicolai foran eleverne, der langsomt tøede op og også begyndte at stille ham spørgsmål. Derefter overværerede eleverne en prøve med Ensemble Intercontemporain.

Efter prøven stillede eleverne interesserede og gode spørgsmål om forløbet til Nicolai: ”hvordan noterer man i partituret, at man spiller på rødvinsglas og saver i træ?” osv. Det blev til en snak, der kunne være fortsat længe. Eleverne var oprigtigt interesserede og nysgerrige efter mere. 

Koncerter

Hold jer løbende opdateret om koncerter med ny musik i hele landet på Seismografs kalender.

Kontakt

For inspiration til forløb med ny musik, koncerter, mulige tilbud med mere, er I altid mere end velkomne til at kontakte SNYK på snyk@snyk.dk