Rued Langgaard Festival fokuserer på György Ligeti og det ydre rum

Mellem den 1. og 4. september danner Ribe rammen om den årlige Rued Langgaard Festival. I år er programmet centreret omkring forbindelseslinjerne mellem Langgaard og den ungarske komponist, György Ligeti, der selv var med til at genopdage den særegne danskers musik i slutningen af 1960'erne.

Af Mads Emil Dreyer og Camille Roth

I fire dage i starten af september kan du opleve en række hovedværker af Rued Langgaard og György Ligeti, der efter at have stiftet bekendtskab med Langgaards klangverden, blev en aktiv fortaler for udbredelsen af den på daværende tidspunkt næsten glemte komponist. Festivalen byder på koncerter og foredrag og har blandt andre den svenske klavervirtuos Fredrik Ullén, astrofysikeren Anja Cetti Andersen, DR VokalEnsemblet og Sønderjyllands Symfoniorkester på programmet. Alle arrangementer foregår i Ribe, hvor Langgaard fra 1940 til 1952 var ansat som organist i byens domkirke.


Ribe Domkirke, Rued Langgaard Festival 2013. Foto: Folmer Iversen

Fra glemsel til kanonisering af Langgaards musik

Rued Langgaard debuterede som komponist i en alder af 14 år og fik bare seks år senere sin 1. symfoni uropført af Berliner Filharmonikerne. Den lovende start til trods udviklede hans karriere sig til én lang kamp for et egentligt gennembrud. Langgaard var en kunstnerisk original med en romantisk kunstopfattelse, der rimede dårligt med den moderne verdens opfattelse af kunsten i starten af det 20. århundrede. Langgaard, der også var organist, kæmpede i en årrække for at opnå en stilling i en københavnsk kirke, men måtte gang på gang se sig afvist. Da hans succes som komponist samtidig udeblev, flyttede han i 1940 til Ribe og påtog sig jobbet som organist i byens domkirke. Resten af sit liv levede han helt udenfor det officielle danske musiklivs søgelys, men fortsatte dog med at komponere. Ved sin død efterlod han sig således over 400 værker, heriblandt 16 symfonier, otte strygekvartetter og en lang række orgel- og klaverstykker. De næste knap 20 år svandt kendskabet til Langgaards musik, både internationalt og i Danmark.

Men så opdagede det ungarnske stjerneskud György Ligeti i 1968 under kurarteringsarbejdet forud for De Nordiske Musikdage ved en slags tilfælde, den obskure danskers voldsomt fremadskuende orkesterværk Sfærernes Musik fra 1918. Herfra gjorde Ligeti sig til talsmand for udbredelsen af kendskabet til Langgaard, med hvem han så sig musikalsk beslægtet. Endda i så høj grad at han til sine med-kuratorer udbrød: »Mine herrer! Jeg har lige opdaget, at jeg er - Langgaard-epigon.« Siden da er Langgaards hovedværker langsomt, men sikkert blevet etableret i den danske kanon over kompositionsmusik. Alle symfonierne, operaen Antikrist og mange andre hovedværker er blevet opført og udgivet på noder. Som led i den videre udbredelse blev Rued Langgaard Selskabet stiftet i 2007. Udover den årlige festival står organisationen bag bl.a. koncerter og foredrag med og om Langgaards musik.

Sfærernes Musik iscenesættes på ny

Sfærernes Musik blev dermed det første bindeled mellem Langgaard og Ligeti, og Rued Langgard Festivalen præsenterer derfor i år en række nye fortolkninger og iscenesættelser af det storslåede værk, som han skrev mellem 1916 og 1918.

Rumrejsen i Sfærernes Musik 2016 er en af festivalens hovedbegivenheder i år. Komponisten Bo Gunge, der - ligesom Langgaard gjorde det - holder til i Ribe, arrangerer nu Sfærenes Musik til en rumlig oplevelse i Domkirken. Orkester, kor, orgel, fjernorkester og solosopran placerer sig rundt omkring publikum og gør dermed Ribe Domkirke til et musikalsk laboratorium, hvor Langgaards forestilling om at genskabe de himmelske sfæreres musik tilføjes en ny, rumlig dimension.

Derduover kan du i løbet af festivalen opleve to nye fortolkninger og iscenesættelser af samme værk. Dreampopduoen marstal:lidell genkomponerer Sfærenes Musik og opfører det sammen med visuals af sekvenser fra tidlige, danske sciencefiction-film. Og ved koncerterne Sfærernes Musik Revisited I og II improviserer Ensemble MidtVest over temaer fra det originale værk.

Ligeti åbner festivalen med 100 metronomer og bringer fokus ind i anden halvdel af det 20. århundrede

Rued Langgaard Festivalen har tradition for at fokusere på komponister og strømninger fra Rued Langgards tid (1893-1951) eller før, men med valget af György Ligeti fortæller musikprogrammet i år også historien om hvordan Langgards musik i høj grad pegede fremad, og hvordan man kan opleve musikalske tråde til meget nyere musik. Ligeti, der med rette er blevet betegnet som en af de helt centrale avantgarde-komponister fra anden halvdel af det tyvende århundrede, gjorde op med serialismen og fokuserede mere på klangmassernes tekstur og atmosfære. I løbet af sin karriere komponerede han både klaverstykker, strygekvartetter og elektronisk musik.

Til åbningskoncerten opfører ensemblet SCENATET det ikoniske værk Poéme Symphonique for 100 metronomer fra 1962 på Ribe Domkirkeplads. Metronomernes minimale uregelmæssigheder skaber i værket en tekstur af de tikkende lyde, der bevæger sig mellem maskinelle rytmer og organisk masse.

Til åbningskoncerten kan du også opleve flere af Langgaards mere underfundige værker, hvoraf flere er uropførelser. Det drejer sig om værkerne Bortkørende Tog fra Strygekvartet nr. 2 og yderligere tre værker fra Rued Langgaards Insektarium BVN 134 (1917) (8’): Vandregræshoppe, Dødningeur og Stikmyg, som den unge komponist Jens Peter Møller har arrangeret for tre slagtøjsspillere og iscenesat til lejligheden.

Interessen for det ydre rum udfolder sig både i musik og lydforedrag

Lyden af det ydre rum, planeterne og sfærerne er et gengående tema i dette års festival. Ligeti blev for eksempel især kendt for sine unikke og atmosfæriske kompositioner i bredere kredse, da Stanley Kubrich brugte flere af hans værker i i filmen Rumrejsen 2001 fra 1968. Korværket Lux aeterna er et af disse værker, som du nu kan opleve i Ribe Domkirke for 16-stemmingt acapella-kor.

Derudover kan du i løbet af de fire festivaldage opleve en række af Ligetis mest banebrydende værker, herunder det virtuose Ètudes pour Piano, det hårrejsende klangorgie Volumina for solo orgel samt den romantisk farvede Trio for horn, violin og cello.

En af Danmarks førende astronomer og astrofysikere Anja Cetti Andersen gæster også festivalen og holder oplæg om lyden at det ydre rum, hvor du vil få muligheden for at høre lyden af forskellige planeter.

Rued Langgaard Festival
1. – 4. september 2016
Ribe Domkirke, Domkirkepladsen, Sct. Catharinæ Klosterkirke, Langgaard Salen i Kannikegården, Ribe
Entré: varierende fra koncert til koncert / Partoutkort: 780 kr

Oversigt og billetter 
Læs mere