Seks danske værker på vej til ISCM World New Music Days 2017

I november 2017 rykker ISCM World New Music Days til Canada, og SNYKs udvalg har nu udvalgt de seks danske værker, der sendes videre til festivalens jury. Mindst ét af de danske værker vil blive udvalgt til opførelse i Vancouver i dagene 2.-8. november 2017. 

Af Line Wium Olesen

Når International Society for Contemporary Music (ISCM) afholder World New Music Days i Vancouver den 2.-8. november 2017, vil der blive tegnet et billede af nutidens kompositionsmusik i Canada såvel som verden over. Som den danske sektion af ISCM har SNYK haft fornøjelsen af at udsende et åbent Call for Works, hvorfra SNYKS TRIM-udvalg har nomineret seks værker af seks danske komponister. Disse bliver nu sendt til ISCM-juryen, som skal vælge mindst ét til opførelse på festivalen. TRIM-udvalget har nomineret værker af: Nicolai WorsaaeYlva Lund BergnerMartin StauningLöic DestremeauLasse Schwanenflügel Piasecki og Rune Glerup.

Markante musikalske tendenser

ISCM World New Music Days fandt sted for første gang i Salzburg i 1923 og har hvert år siden da rejst mellem storbyer i næsten alle verdenshjørner. I 2017 rykker festivalen til Vancouver i Canada og præsenterer mere end 25 koncerter med værker fra over 50 lande. Med dette betydelige internationale udsyn slår World New Music Days sig atter fast som en globalt orienteret begivenhed, hvor komponister og publikum fra hele verden mødes.
De canadiske værter lægger også op til stilistisk diversitet med 14 værkkategorier, der på hver sin måde flugter med de tendenser, der rører sig blandt nutidens komponister. På listen over kategorier finder du traditionelle formater som strygekvartetter, kor, symfoniorkester m.v., men særligt kategorier som ’composer-performer’ og ’creative music ensemble' lægger op til at præsentere de mest markante tendenser i samtidens kompositionsmusik. Under ’composer-performer’ efterspørges der komponister, der beskæftiger sig med undersøgelsen og udviklingen af nye kompositoriske og performative værktøjer med fokus på det fysiske, det teatralske og det visuelle. Under ’creative music ensemble’ står tre eksperimenterende orkestre; Hard Rubber Orchestra, Now Ensemble samt Vancouver Electronic Ensemble klar til at opføre værker, der på hver sin måde kan dække et musikalsk område mellem improvisation, grafisk notation og diverse former for elektronik.

Der er altså lagt op til en internationalt vidtfavnende og kunstnerisk fremsynet festival, hvor man kan opleve værker fra hele verden, og nu er SNYK klar til at videresende seks danske værker, hvoraf mindst ét vil blive opført. Hvilket eller hvilke værker, der skal opføres i Vancouver i november 2017, er nu op til den canadiske ISCM-jury.

Du kan læse mere om komponisterne herunder.

Nicolai Worsaae

Nicolai Worsaae (f. 1980) har i de seneste år markeret sig som en af de mere interessante unge komponister i Danmark. En del af hans tidligere værker er blevet beskrevet som lyriske og narrative, men han beskriver i dag nærmere sine værker med adjektiver som ’ekspressivt og direkte'. Dette kommer blandt andet til udtryk i værket Replication #1, som er det nominerede værk komponeret af Worsaae. Værket er fra 2014-15 og skrevet for sopran, fløjte og cello og er indsendt under kategorien for kammerensembler.
I sit kompositoriske arbejde finder Worsaae bl.a. inspiration fra den elektroakustiske genre Musique concrète og dens evne til at behandle reallyde som et materiale, der kan omdannes til klassiske instrumenters specifikke og unikke lyde. Worsaae har desuden en særlig interesse for performative elementer, visuelle medier og særegne set-ups for musikken. Dette ekstra musikalske og visuelle lag anvender han for at lede abstrakte musikalske strukturer over i mere konkrete udtryk. 

Nicolai Worsaae debuterede i 2010 fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han studerede ved Bent Sørensen, Hans Abrahamsen, Niels Rosing-Schow og Hans Peter Stubbe Teglbjærg. Hans værker er blevet opført af adskillige velrenommerede internationale ensembler såsom Arditti String Quartet, London Sinfonietta, SCENATET, Ensemble Figura, Ars Nova m.fl., og han har modtaget priser og legater for sit virke som komponist fra bl.a. Dansk Komponist Forening og Statens Kunstfond.


Nicolai Worsaae. 

Ylva Lund Bergner  

Den svenske komponist, uddannet som solist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Ylva Lund Bergner (f.1981) kommer måske til at repræsentere Danmark på festivalen med værket Sigh, R., Tilia fra 2014 (udgivet på Edition-S) under kategorien for strygekvartetter. Værket er oprindeligt skrevet til strygekvartetten Stenhammer Quartet, og dets titel er inspireret af et mikroskopfotografi af et tværsnit i lindetræet med navn 'Tilia Cordata'. Titlen er resultatet af en leg med ord og bogstaver i tværsnittets videnskabelige navn 'Xylem Ray Tilia' (Sigh, R., Tilia). Værket er således en del af Ylva Lund Bergners blomsterserie, der også indeholder værkerne LoveendL, Aq-V-le, Myosotis og Euphorbia.

Tekst er i det hele taget en stor inspiration i Bergners kompositoriske arbejde, som i øvrigt ofte folder sig ud i dramatisk musik såsom monodrama og opera. I denne slags værker spiller den visuelle del af opførslen en yderligere vigtig rolle. Ylva Lund Bergner skriver for det meste musik til mindre ensembler, og et centralt element i hendes værker er at få musikerne til at smelte sammen, så de skaber en sammenhængende enhed af lyd. 
I 2013 modtog Bergner en komponistpris og et 3-årigt legat fra Statens Kunstfond. Hun har arbejdet sammen med en lang række ensembler såsom Pëarls Before Swïne, DR Radiokoret og Det svenske Radiokor, Sinfonietta Sami, Curious Chamber Players m.fl. og har fået sine værker opført i lande som Australien, Kina, USA og over Europa.


Ylva Lund Bergner.

Martin Stauning 

Komponisten Martin Stauning (f. 1982) har markeret sig stærkt på scenen for ny musik, og bl.a. i kraft af hans roste debutkoncert den 5. oktober i år spås han en lys fremtid. Hans værk Burlesque (Ouverture – Dance – Applause) blev uropført af DRs Symfoniorkester på PULSAR-festival tidligere i år, og det er nu klar til at blive sendt til juryen i Vancouver under kategorien for symfoniorkester. Thomas Michelsen fra Politiken var begejstret for uropførslen og fremhævede Staunings evne til at komponere til symfoniorkester. Samtidig beskrev Informations kritiker Per Rask Madsen værket med disse ord » Ondskaben flød mørkt ned ad væggene – stik denne herre et filmprojekt! « 

Martin Stauning er en komponist med stor alsidighed, som har skrevet musik for mange forskellige besætninger og har arbejdet med lydinstallation og performance, hvor han ved sidstnævnte selv er en aktiv performer. I sit arbejde inspireres han ofte af billeder af, og ideer om, forladte steder eller ting, der ikke længere bliver brugt til deres oprindelige formål. Dog centrerer hans værker sig for det meste om lyden som lyd snarere end om abstrakte ideer. 
Stauning er oprindeligt uddannet balletdanser fra Den Kongelige Ballet, men valgte efterfølgende at dedikere sig til musikken. I oktober 2016 debuterede han således fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han blandt andet modtog undervisning fra Hans Abrahamsen, Bent Sørensen og Niels Rosing-Schow. Martin Stauning har modtaget mange legater og priser, senest Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat i 2016.


Martin Stauning.

Löic Destremeau

Den dansk-franske komponist Löic Destremeaus (f. 1992)  stemningsfulde værk Faulty Waterwork fra 2014 kandiderer under kategorien ’composer-performer’. Som titlen antyder, indgår vand som det bærende element og instrument, hvis lydlige potentiale løbende udvikler og udfolder sig i samspil med stearinlys, glas, plastikrør og elektronik.

Löic Destremeau arbejder hovedsagligt med instrumentalmusik, elektronik og dagligdagsobjekter i konstellationer fra solo-perfomere til større ensembler. I de seneste år har han særligt beskæftiget sig med det enkelte instruments fysiologi, aspekter af audio-visuel opfattelse, det teatralske, digitalisering og globalisering. Destremeau er en alsidig komponist og er ikke bange for at arbejde på tværs af musikalske genrer. Det, der driver arbejdet, er snarere forskellige kompositionsteknikker og koncepter end det at passe ind i en genre.
Löic Destremeau færdiggør sine studier på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus i 2017, hvor han har studeret hos Simon Steen-Andersen, Niels Rønsholdt og Lasse Laursen, og trods sin unge alder har han allerede fået opført sine værker på en lang række festivaler både ind- og udenlands.          

Lasse Schwanenflügel Piasecki

Lasse Schwanenflügel Piasecki (f. 1981) er nomineret med det prisbelønnede værk Hiding for Rosetta fra 2014, som indsendes under kategorien for store ensembler. Værket kaster lys over mødet mellem publikums forventninger til, hvad en professionel musiker kan præstere, og solistens ringe evne til at spille det givne instrument – værkets klarinetsolo spilles nemlig af en fagottist. Hiding for Rosetta er således et godt eksempel på komponistens aktive arbejde med at skabe en synergi mellem musikkens abstrakte notationer og den konkrete virkelighed. Ved at udfordre måden musikken bliver spillet på, inddrager han en snært af den uundgåelige og ukontrollerbare virkelighed i musikken. Piaseckis kompositoriske arbejde er i store træk baseret på inspiration og koncepter, han finder i et audiovisuelt grænseland, og han arbejder målrettet på at forbinde musikken med det visuelle. 

Piasecki er uddannet som solist fra Musikkonservatoriet i Aarhus, hvor han studerede hos Simon Steen-Andersen. Hans musik er blevet opført af verdenskendte ensembler såsom Arditti String Quartet og Ensemble Intercontemporain. Hiding for Rosetta fik prisen for bedste komposition i 2014 af Statens Kunstfond og er desuden udgivet på Edition-S.  

Rune Glerup

Værket Quartettsatz fra 2012-13 er komponeret for klarinet, violin, cello og klaver og kandiderer således til kategorien for kammerensembler. Rune Glerup (f. 1981), komponisten bag værket, undersøger i sit kompositoriske arbejde de mærkværdige og absurde situationer i musikken og mener, at en særlig form for skønhed kan opstå i de absurde, fejlslagne eller voldsomme situationer, som musik kan tilvejebringe.

Rune Glerup har studeret ved Niels Rosing-Schow, Bent Sørensen og Hans Peter Stubbe Teglbjærg på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og med Walter Zimmerman i Berlin. Efterfølgende studerede han på IRCAM i Paris fra 2010-2012. Han har fået en lang række legater fra bl.a. Statens Kunstfond og Léonie Sonnings Musikfond. Glerups værker er blevet spillet af London Sinfonietta, Athelas Sinfonietta, Uusinta Ensemble, Curious Chamber Players, Ensemble Alternance, Ensemble Tm+, Esbjerg Ensemble, Contemporánea og Trio Gáman.

ISCM World New Music Days 2017
2. 
 8. november 2017
Vancouver, Canada  
Læs mere på festivalens hjemmeside