Til arrangører

Årets IN:SPIL-ensembler er udvalgt af SNYKs kunstneriske udvalg. Ud over at præsentere musikere i den absolutte elite herhjemme, tilbyder vi her en fantastisk koncertrække, der viser bredden i, hvad der sker i ny klassisk musik i dag; den rene koncert, spændet over de mange genrer, den sanselige og den eksperimenterende crossover-koncert.

Arrangører kan med fordel etablere samarbejder med musikskoler, højskoler, mgk-klasser m.v. Dels for at dele økonomi, markedsføringsindsats og publikum. Dels for at udnytte det undervisningsmæssige perspektiv, der ligger i koncertrækken og dette års formidlingspakke, der samlet præsenterer en stor bredde og en rig mulighed for at komme ind bag koncerten og møde kunstnerne. Vi går gerne i dialog med jer om formidlingsdelen og samarbejdspartnere. Evt. entréindtægt tilfalder arrangøren.

Koncertrækken giver mulighed for at stifte bekendtskab med eksperimenterende ny klassisk musik anno 2009, lære musikken at kende og ikke mindst nyde nogle fantastiske koncerter.

Få åbnet øre og øjne i dette års IN:SPIL fra SNYK…

Pris:
Koncerterne sælges enkeltvist, og koster kunstnerhonorarerne + leje af teknik, der ikke er til rådighed på koncertstedet eller medbringes af kunstnerne. Samt evt. transport, hvis ensemblerne ikke opnår transportstøtte hos Kunststyrelsen.
Koncerterne kan købes og kobles frit – f.eks. 2 koncerter til en dobbeltkoncert og alle 4 til en minifestival eller som enkeltstående koncerter.
Se priser, tekniske krav m.v. for Flutronics, Lele/Lift/Sebastian Bülow, Jutlandia Saxofonkvartet og Krogerkvartetten/Frode Andersen.

Formidling:
SNYK har udarbejdet en formidlingspakke, som kan bruges til undervisningsforløb til alle koncerterne enkeltvist eller samlet.
Alle koncerter kan indledes med en pre-talk fra musikerne, der kan rettes mod det forventede publikum, samt afsluttes med en spørgerunde, hvor publikum kan komme tættere på musikerne og musikken.

SNYKs rolle:
SNYK er projektleder, og står til rådighed med vejledning. SNYK bruger vores netværk til projektudvikling, markedsføring m.m. Alle koncerter koordineres hos SNYK i løbet af forår/sommer 2009.
SNYK arbejder på at rejse midler til projektet og arrangører kan også søge regionale og kommunale kulturmidler.

Om IN:SPIL:
IN:SPIL er en landsdækkende koncertturné, der præsenterer ny klassisk musik med kant på danske koncertsteder. IN:SPIL er åben for alle typer ensembler og koncert- og formidlingsprojekter. IN:SPIL er fire ensembler udvalgt af SNYKs kunstneriske udvalg, som i løbet af året kommer til at give koncerter på udvalgte steder i landet. Nytænkning af koncertsteder, mundtlig/ scenisk præsentation, pædagogiske indfaldsvinkler m.m. indgår i udvalgets overvejelser om turnéen samlet set.

Se udvælgelseskriterier