Organisationernes økonomifunktion anvender forskellige administrative systemer. E-conomics anvendes til generel bogføring og udarbejdelse af økonomirapportering. Til lønadministration anvendes Danløn og til administration af tilskudsordninger anvendes GrantOne. Desuden anvendes PLEO til løbende udgifter. Hertil kommer brug af regneark til diverse opgaver. Alle administrative systemer er web-baserede.

Det er en fordel, hvis du kender de administrative systemer organisationerne anvender. Det er ligeledes en fordel, hvis du har erfaring med det statslige bevillingssystem. 

De daglige opgaver omfatter:

  • Bogføring af debitorer og kreditorer samt balanceposteringer i e-conomics

  • Debitoradministration samt oprettelse af fakturaer

  • Forfaldne administrative opgaver

  • Opsætning af tilskudsbetalinger fra tilskudsadministrationssystemet GrantOne samt generel opsætning af betalinger (kreditorer) i bank til efterfølgende godkendelse af de daglige ledere

  • Lønadministration i Danløn, lønbogføring i e-conomics samt indrapportering til Skat vedrørende ikke-automatiske honorarindberetninger

  • Import af betalinger med tilhørende bilag fra PLEO til e-conomics

  • Aflæggelse af momsregnskab

  • Månedlig afstemning af regnskabets drifts- og balanceposter

  • Udarbejdelse af løbende økonomirapportering fra e-conomics samt vedligeholdelse af budgetter

  • Aflæggelse af årsregnskab samt løbende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, herunder vedrørende budget samt årsrapport

Om os
Snyk og Tempi arbejder for at fremme og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet inden for hhv. genreområderne ny eksperimenterende musik, klassisk musik og lydkunst og folk, world og beslægtede genrer. Det sker gennem en række fælles og individuelle projekter, rådgivningsvirksomhed, netværksdannelse, en tilskudsordning til international transportstøtte samt arbejde med internationalisering af dansk musik.

Læs mere om Snyk på: https://www.snyk.dk/om-snyk 
Læs mere om Tempi på: https://tempi.nu/tempi/

Begge organisationer modtager en årlig driftsbevilling fra Kulturministeriet. Hertil kommer indtægter fra fonde samt diverse driftsindtægter fra arrangementer og partnerskaber. Tilsammen har de to organisationer aktuelt 8 fastansatte medarbejdere samt en række løst tilknyttede studentermedhjælpere, projektledere og praktikanter. 

Praktisk
Stillingen som bogholder er normeret til 25 timer ugentligt og du vil blive aflønnet efter gældende overenskomst og på overenskomstmæssige vilkår.

Du er velkommen til at kontakte Snyks direktør Bjarke Svendsen på: 4083 2520 eller bjarke@snyk.dk for yderligere informationer om stillingen.

Ansøgning, cv og referencer mailes til job@snyk.dk

Ansøgningsfristen er 15. august kl. 12.00.

Jobsamtaler gennemføres i uge 34 og 35. Ansættelsesforholdet ønskes påbegyndt snarest muligt. 

Snyk og Tempi opfordrer alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.