Hvad kan du søge penge til?

Snyk yder økonomisk tilskud til international musikformidling inden for Snyks genreområder, dvs. den nye kompositionsmusik, eksperimenterende musik og den performance- og installationsbaserede lydkunst.

Ansøgninger, der vurderes at høre mere hjemme i et andet genreområde, vil blive videresendt til den pågældende genreorganisation (se nederst). International transportstøtte til det klassiske område skal søges hos Statens Kunstfond, se www.kunst.dk.

Hvem kan søge?

International transportstøtte gives til:

 • Udøvere, som er bosiddende i Danmark, og har aktiviteter eller koncerter i udlandet
 • Danske koncertarrangørers præsentation af udøvere bosiddende udenfor Danmark, herunder støtte til komponisters rejse, når komponisten har en afgørende og aktiv funktion for, at dennes værk kan opføres.

Puljens størrelse

Puljen til international transportstøtte for 2018 er på 215.000 DKK.

Billigste rejse bevilges

Af hensyn til puljens størrelse bevilges billigste direkte rejse fra destination til destination. Der bevilges kun støtte til den internationale transport og den lokale transport ved afrejse destinationen og ankomstdestinationen. Der bevilges ikke støtte til taxaudgifter. Når der er tale om projekter med flere koncerter på samme tur bevilges kun støtte fra afrejsedestination til første stop og fra sidste stop til hjemkomstdestination.

Tilskuddenes bevilges typisk fra 500 DKK og op til 20.000 DKK, hvor der typisk er tale om delvis finansiering til internationale rejseudgifter i forbindelse med større projekter.

Ansøgningskriterier

1. Koncerter skal som udgangspunkt honoreres af den udenlandske eller danske koncertarrangør.

2. Online ansøgningsformular med tilhørende bilag skal benyttes.

3. Ansøgningen skal indsendes inden projektets start.

4. Snyks logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades her.

For at ansøgningen behandles, skal den indeholde udfyldt online ansøgningsformular inklusive bilag. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling.

Frister

Ansøgninger om international transportstøtte behandles 4 gange årligt.

I 2018 er ansøgningsfristerne: 

 • 1. februar klokken 23.59 
 • 1. april klokken 23.59
 • 1. september klokken 23.59 
 • 1. november klokken 23.59

Sådan søger du

Det elektroniske ansøgningsskema er desværre ramt af tekniske problemer.

Derfor skal du søge int. transportstøtte ved at downloade og udfylde følgende ansøgningsskema: 

International Transportstøtte_skema_DANSK.docx

Du skal vedhæfte følgende dokumenter:

 • Samlet budget for hele produktionen (Kun PDF)
 • Kontrakt/anden bekræftelse på honorar (Kun PDF)
 • CV for kunstnere der søges om støtte til (Kun PDF)

Send din pdf med ansøgningsskemaet samt ovenstående bilag til transport@snyk.dk

Din ansøgning er først modtaget, når du har modtaget en bekræftelsesmail med et sagsnummer. 

Udbetaling af støtte

Har du fået støtte, kontakter vi dig. Støtten udbetales, og af bevillingsbrevet vil det fremgå, hvorledes du skal afrapportere.

Sagsbehandling

Ansøgninger behandles af Snyks Transportstøtte- og ISCM-udvalg (TRIM) i løbet af den måned, der er ansøgningsfrist, og svar kan forventes inden for 1 måned efter ansøgningsfristen. Udvalget består af tre af Snyks bestyrelse eksternt udpegede medlemmer: 

 • Morten Riis
 • Anna Klett
 • Christian Skovbjerg Jensen

Snyks leder, Bjarke Svendsen, er sekretær for udvalget. 

Genreorganisationerne er i løbende dialog med hinanden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs af genrer. En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Vi forbeholder os desuden retten til at videresende en fejlplaceret ansøgning.

Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning hører til i en anden genreorganisation, vil Snyk gå i dialog med ansøgeren og rådgive om at få sendt den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Mangler du at afrapportere for 2017?

Brug venligst Rapportskema til afregning af international transportstøtte.doc

Send afrapporteringen til transport@snyk.dk