Forummet vil arbejde med centrale faglige problemstillinger omkring omstændighederne for kunstnerisk arbejde med lyd. Der lægges op til en kollektiv refleksion over hvordan vi i fremtiden kan skabe nye produktive og eksperimentelle rammer og netværk. Dette vil ske med udgangspunkt i gæsteoplæg og dialoger med centrale danske og internationale aktører fra produktions- og udstillingssteder som; Inter Arts Center, Malmö, BEK i Bergen, ”Q-O2″ – Workspace for Experimental Music and Sound Art, Bruxelles, KØS Museum for Kunst i Det Offentlige Rum samt Struer Tracks / Sound Art Lab.

Baggrund
Lydkunsten undersøges sjældent kollektivt som dialogisk arbejdsrum af kunstnere fra både musikkens og billedkunstens verden, trods der eksisterer mange scener og co-produktioner for eksperimenterende arbejde med lyd.

De kunstneriske videregående uddannelser har længe fokuseret på at skabe faglige udvekslinger og tværkunstneriske samarbejder mellem billedkunstnere og komponister. Men efter endt uddannelse er det ofte kun i konkrete produktionssammenhænge at komponister og billedkunstnere mødes.

LydRum vil være en mulighed for at møde kunstneriske sparringspartnere og dyrke det dialogiske arbejdsrum, som ikke altid er muligt at opretholde efter endt uddannelse.

Mødeform
Som deltager i LydRum engagerer du dig i et forløb af i alt fem møder, hvor din egen og andres praksis bliver diskuteret, og hvor en række temaer der vedrører omstændigheder for arbejdet med lyd bliver behandlet via oplæg fra gæster. Programmet indeholder:

Kollektive præsentationer:
I en eksperimenterende kritikform vil LydRum indeholde kollektive præsentationer med sparring / kritik og diskussion af værkmateriale der både kan være i proces og fra realiserede projekter.

Gæsteoplæg og tematiske diskussioner:
Forummet vil danne ramme for kollektiv faglig refleksion hvor der til hvert møde inviteres gæster som bidrager med oplæg inden for et af programmets tematiske fokuspunkter, såsom Realiteter for Lydbaseret Kunstnerisk Praksis – Produktionsforum, Tværkunstnerisk Praksis & Co-Produktion, Offentlighed & KunstinstitutionFremtidsscenarier for Produktion & Netværksforum.

Fælles ekskursion:
Som del af forløbet afholdes ekskursion på en udstilling, koncert, lydkunstbegivenhed eller lignende, der vil fungere som ”case study” for kollektiv refleksion og diskussion.

Involverede parter
Projektet tilrettelægges af Komponist / Kunstner Rune Søchting og Billedkunstner Elsebeth Jørgensen og realiseres i samarbejde med Billedkunstnernes Forbund og Dansk Komponistforening.

Deltagende i gæsteoplæg fra bl.a.:
Inter Arts Center, Malmø: www.iac.lu.se

Q-O2 – Workspace for Experimental Music and Sound Art. Bruxelles: www.q-o2.be

KØS – Museum for Kunst i Det Offentlige Rum: www.koes.dk

Struer Tracks / Sound Art Lab: www.struertracks.dk

BEK – Bergen Senter for Elektronisk Kunst. Bergen: www.bek.no

Tid:
8/9, 22/9, 27/10, 17/11 + ekskursion 6/10 eller 20/10 2020, alle dage kl. 10-17

Sted:
Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 21B, 1401 København K

Egenbetaling:
1.500 kr. (Bemærk at du selv skal afholde udgift til frokost og entré på fælles ekskursion.)

Tilmelding:
Tilmelding foretages via email på kmfp@bkf.dk senest 17. august 2020. Ved tilmelding send nogle linjer om din kunstneriske eller kompositoriske praksis og hvorfor du er interesseret i at deltage.

Projektet støttes af Snyk, Dansk Komponistforening, Billedkunstnernes Forbund og Statens Værksteder for Kunst

Program

1. Session 8/9 2020: Realiteter for Lydbaseret Kunstnerisk Praksis – Produktionsforum

10.00-13.00: Introduktion v. Rune Søchting / Elsebeth Jørgensen og introduktion af alle deltagere.

14.00-17.00: Gæsteoplæg og fællesdiskussion.

Gæsteoplæg: Christian Skovbjerg Jensen – Inter Arts Center. Malmø. www.iac.lu.se

Virtuel Gæst og videoberetning: Julia Eckhardt – “Q-O2” Workspace for Experimental Music and Sound Art.Bruxelles. www.q-o2.be

2. Session 22/9 2020: Tværkunstnerisk Praksis & Co-Produktion

10.00-13.00: Deltager præsentationer og diskussion.

14.00-17.00: Deltager præsentationer og diskussion.

3. Session 6/10 eller 20/10 2020: Visningsrum & Lyttesituation

Ekskursion.

(Udstilling / Lydkunstbegivenhed. Afventer programinformation pga. Covid 19)

4. Session 27/10 2020: Offentlighed & Kunstinstitution

10.00-13.00: Deltager præsentationer.

14.00-17.00: Gæsteoplæg og fællesdiskussion.

Gæsteoplæg med bl.a.: Ulrikke Neergaard, KØS – Museum for Kunst i Det Offentlige Rum: www.koes.dk

5. Session 17/11 2020: Fremtidsscenarier for Produktion & Netværksforum

10.00-13.00: Deltager præsentationer.

14.00-17.00: Gæsteoplæg og fællesdiskussion.

Gæsteoplæg: Jacob Kreutzfeldt, Struer Tracks / Soundart Lab. www.struertracks.dk

Virtuel Gæst og videoberetning: Espen Sommer Eide – BEK – Bergen Senter for Elektronisk Kunst. Bergen.www.bek.no