Mission

Snyks opgave at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet indenfor den ny, eksperimenterende musik og lydkunst.

Snyk styrker og udvikler musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet sammen med de tre øvrige genreorganisationer i Danmark: JazzDanmark, som varetager jazzmusik og ROSA, som varetager rockmusik samt Tempi, som varetager verdensmusik og folkemusik.

Vision

Snyk skal være et netværksbaseret musikalsk og dynamisk kraftcenter, som alene og i fællesskab med de øvrige genreorganisationer fremmer et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet i hele Danmark og for dansk musik i udlandet.

Snyk skaber optimale vilkår for, at den ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst vedblivende kan opfylde og udvikle sine roller som bærende kulturfaktorer og derigennem berige dansk kulturliv og dets synlighed i ind- og udland.

Snyk arbejder for, at flere og flere hvert år stifter bekendtskab med enten ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunsten, således at flere mennesker får glæde af den - både i Danmark og af danske musikeksperimenter og lydkunstværker i udlandet.

Hvordan?

Snyk rådgiver, formidler og danner nye netværk, skaber projekter og yder tilskud, blandt andet gennem vores pulje til international transportstøtte samt projektstøtte. Snyk støtter aktører, som skaber og arrangerer events inden for Snyks område. Vi producerer koncerter og konferencer samt den årlige G((o))ng Tomorrow festival.

Snyk formidler den ny, eksperimenterende musik og lydkunst via artikler, kalender og pressemeddelelser til publikum og presse. Vi rådgiver desuden aktører indenfor vores felt i arbejdet med presse og kommukation. Læs mere.

I. Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed

a. Snyk fremmer diversitet og øger synligheden af aktiviteter i hele Danmark og udlandet inden for Snyks genreområder.

b. Snyk optimerer og skaber synergi mellem digital og aktivitetsbaseret rådgivnings- og netværksvirksomhed over for aktører inden for Snyks genreområder i både Danmark og udlandet.

c. Snyk fremmer sammenhængskraften og netværksvirksomheden blandt regionale spillesteder, festivaler og øvrige arrangører i dansk musikliv med fokus på vækstlag, smalle genrer samt nystartede initiativer og skaber rammer for synergi og øget aktivitet mellem disse.

d. Snyk styrker musikaktører i deres arbejde med økonomi og administration.

II. Projektvirksomhed

a. Snyk fremmer diversitet, talent og kunstnerisk kvalitet gennem samarbejdsbaseret projektvirksomhed på egne platforme såvel som på øvrige aktørers platforme inden for Snyks genreområder i hele Danmark.

b. Snyk optimerer det langsigtede internationale udvekslingsarbejde inden for Snyks genreområder.

III. Tilskudsvirksomhed

a. Snyk fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivs internationale koncertaktiviteter i ind- og udland.

IV. Indtægtsdækket virksomhed

a. Snyk faciliterer musikaktører støttet af Statens Kunstfond i deres arbejde med økonomi og regnskab og optimerer aktørernes ressourcer til musikfaglige aktiviteter.

Læs mere om Snyks arbejde: Hvad laver Snyk?

Strategi

SNYK indgik i starten af 2017 en fireårig driftsaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik i perioden 2017-2020.

Læs rammeaftalen og Snyks strategi for 2017-2020