Snyk har siden 2001 været genreorganisation for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. Fra 1. januar 2021 føjes den klassiske musik til Snyks opgaveportefølje. I den anledning har Snyk fået nye vedtægter og ny bestyrelse. 

3 pladser i bestyrelsen er endnu ikke besat. Bestyrelsen har udfærdiget en kompetenceprofil for den kommende bestyrelse. Baseret på den, kan personer, institutioner og organisationer foreslå egnede kandidater til de 3 ubesatte pladser i bestyrelsen. Du er også mere end velkommen til at indstille dig selv.

Kompetenceprofil på kommende bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen ønsker kandidater med følgende profiler: 

  1. En kandidat med stor viden om den klassiske musik. Både om musikken selv, om udøvernes og institutionernes vilkår, udfordringer og potentialer. Det er en fordel hvis kandidaten har et stort nationalt og internationalt netværk samt erfaring med at arbejde inden for rammerne af en kulturinstitution. Enten administrativt og/eller på bestyrelsesniveau

  2. Som noget noget skal Snyk fra 1. januar 2021 arbejde med dokumentation og dataindsamling. Derfor efterlyses en kandidat med solid erfaring i at arbejde strategisk med rapporter, data, analyse og dokumentation - ideelt set på kulturområdet. Har kandidaten erfaring med at konvertere rapporter til politiske resultater taler dette i kandidatens favør

  3. Snyk er en organisation som ofte arbejder i politiske miljøer. Derfor efterlyses en person med et omfattende politisk netværk og stor politisk erfaring, som kan bidrage til at dagsordensætte Snyks agendaer politisk. Har personen erfaring fra og gode kontakter i fondsverdenen er det en fordel   

Deadlines og proces

Vil du foreslå en kandidat skal dit forslag mailes til bjarke@snyk.dk senest den 16. oktober 2020. Dit forslag til kandidat skal rumme: 

  • Navn på den person, organisation eller institution, der stiller forslag

  • Din motivation for at pege på den foreslåede kandidat 

  • Kandidatens navn og position

  • Kandidatens CV

  • Emailadresse og telefonnummer på kandidaten

 

Snyk bestyrelse opfordrer til at foreslå egnede kandidater uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted.

Jf. Snyks vedtægter er Snyks bestyrelse selvsupplerende. Derfor er det Snyks bestyrelse som træffer afgørelse om, hvilke personer bestyrelsen supplerer sig med. Dette sker på et bestyrelsesmøde den 19. oktober, hvorefter de udvalgte kandidater vil blive kontaktet.

Bestyrelsen vælger kandidater ud fra hensyn til Snyks strategi, Snyks vedtægter, diversitet, bestyrelsens kompetenceprofil og God ledelse i selvejende kulturinstitutioner