Samarbejder

Snyk samarbejder med andre kulturinstitutioner og aktører om kulturarrangementer eller projekter, hvor ny, eksperimenterende musik og lydkunst indgår. Samarbejderne antager alle former – fra kurateringssamarbejder, mediesamarbejder, produktionssamarbejder, formidlingssamarbejder og meget mere.

Projektstøtte

Når Snyk yder tilskud er det altid gennem en dialogisk proces, hvor sparring, idéudvikling og rådgivning er i fokus. Tilskud ydes til projekter, som udviser professionalisme, potentiale og mangler et lille løft for at kunne realiseres, udvikle sig og vokse sig stærke nok til på sigt at være bæredygtige. 

Kick-starter-støtte

Snyk yder tilskud til et projekt eller en produktion, der kan være kick-starter for en karriere eller et område.

Eksportstøtte  

Snyk støtter projekter, der kan bane vejen for kunstnere eller arrangører, åbne internationale døre og skabe vigtige internationale netværk.

International transportstøtte

Snyk yder økonomisk tilskud til international musikformidling inden for Snyks genreområde, dvs. den nye kompositionsmusik, den eksperimenterende musik, lydkunst og improvisation og performance med lyd som bærende element.

Tildelingskriterier og formalia

Snyk sætter fokus på at styrke synliggørelsen og tilgængeliggørelsen af den ny, eksperimenterende musik og lydkunst. På tværs af vores indsatsområder lægger vi særligt vægt på musikalsk kvalitet, publikumsudvikling, marksføring, diversitet og mangfoldighed. Snyk prioriterer bæredygtige samarbejder, som løfter (lokal)miljøerne inden for ny, eksperimenterende musik og lydkunst for flere aktører og publikummer. 

Snyk yder ikke støtte til plade- eller videoudgivelser, promotionaktiviteter, indkøb af gear/software samt til aktiviteter, som har fundet sted. 

    Herunder kan du se eksempler på projekter, som Snyk har støttet eller samarbejdet om.