Vidste du, at du kan bo billigere på hotel, hvis du booker gennem Snyk? At vi hjælper dig med at lægge en kommunikationsstrategi for din festival? At vi skubber på for at få udenlandske musikkanaler til at spille din musik? Eller at vi yder støtte, når du selv skal spille udenfor Danmark?

Det gør vi - og meget mere til. Fremover gør vi det meget lettere for dig at gennemskue, præcis hvad du kan få ud af Snyk.

Vi vil også fortælle mere om de projekter, vi konstant har i søen - ligesom du vil kunne danne dig overblik over, hvilke projekter vi tidligere har realiseret i ind- og udland. 

Derfor skruer vi ned for den daglige nyhedsdækning og op for indsigten i vores egne aktiviteter.

Nu giver vi hjemmesiden en overhaling, og det kommer til at vare lidt, før den er helt køreklar. Bær over med os så længe.