Erik Bach, formand
Udpeget af Dansk Komponist Forening for perioden 2015-2019
Komponist

Anders Laursen, næstformand
Udpeget af Dansk Musiker Forbund for perioden 2017-2020
Formand for Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse

Sanne Krogh Groth
Udpeget til bestyrelsen af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik perioden 2015-2018
Ph.d. og forsker i ny musik, lyd og lydkunstansvarshavende redaktør for Seismograf/DMT 

Anna Berit Asp Christensen
Udpeget til bestyrelsen af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for perioden 2017-2020
Ensemblechef og kunstnerisk leder for Scenatet
Festivaldirektør og kunstnerisk leder af Spor Festival 

Ejnar Kanding
Udpeget af Snyks bestyrelse som selvsupplerende medlem for perioden 2017-2020
Komponist, Formand for EarUnit

Mark Lorenzen
Valgt til bestyrelsen af Snyks repræsentantskab for perioden 2018-2021
Professor i erhvervsøkonomi med forskning i innovation og netværk indenfor kreative brancher. 

Lotte Anker
Valgt til bestyrelsen af Snyks repræsentantskab for perioden 2018-2021
Musiker

Fritz Gerhard Berthelsen, suppleant
Valgt af Snyks repræsentantskab for perioden 2018-2019
Musiker i Ensemble Contemporánea, Live electronics Denmark