Med udgangspunkt i klassiske musikeres behov for intensive øveperioder og internationale netværk åbnes der hermed for ansøgninger om et 2-ugers ophold ved Fundacion Valparaiso.

Projektet giver i alt to danske, klassiske musikere mulighed for et ophold med fokus på faglighed og fordybelse. I opholdet er inkluderet måltider ved det smukke Fundacíon Valparaíso i Sydspanien, som er grundlagt af Beatrice og Paul Beckett.

Man kan ansøge om tilskud til rejseudgifter gennem Snyks transportstøtteordning, frist 30. august 2022.

Ansøgningsproces

Udfyld følgende ansøgningsskema: ANSØGNINGSSKEMA. Upload en kort præsentation af dig selv på engelsk (kun PDF og maks 2400 anslag) og forklar hvorfor det giver mening, at du kandiderer til et ophold på Fundacíon Valparaíso.

Upload også dit CV på engelsk (kun PDF) og indsæt et link til en video/lydoptagelse, der giver et godt indtryk af, hvem du er som musiker.

Deadline for ansøgning er: d. 16. juni 2022 kl. 12:00

Udvælgelse finder sted på Fundacíon Valparaíso, og der vil komme svar på ansøgning i august 2022.

Har du spørgsmål til ansøgningen, opholdet og/eller behandlingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Catherine Lefebvre på catherine@snyk.dk eller telefon 26197055.

Initiativet er støttet af Statens Kunstfond.