Moving Opera: Partnerskaber på tværs af landegrænser

Mange scenekunstorganisationer på tværs af musik og teater søger i dag nye måder at realisere deres kunstneriske visioner på. Med stadig mere komplekse forhold i musik- og teaterproducenternes arbejde - herunder manglende finansiering og vanskeligheder med at finde medarrangører og spillesteder, der kan bringe værk og publikum sammen - er det nødvendigt at kaste et nyt blik på internationale partnerskaber og nye former for produktioner.

Moving Opera - hvordan styrker vi ny musikdramatik?

Miljøet i dialog

Når Hotel Pro Forma den 10. april åbner dørene for det tredje af fire seminarer for musik- og scenekunstmiljøet om fremtidens musikdramatik, er det med et stærkt panel af fagfolk. Formålet er at undersøge feltets potentialer og udfordringer i forhold til uddannelse, produktion og formidling i en samtale mellem producenter, kunstnere og institutionsledere.

Ny teknologi - ny opera? Musikdramatik til debat

Hotel Pro Forma inviterer til det andet seminar om fremtidens musikdramatik i Danmark under overskriften 'New Technology – New Opera?' Mød en række forskere, kunstnere og iscenesættere til en samtale om teknologiens rolle i fremtidens scenekunst og musikdramatik. Der vil bl.a. være oplæg og paneldebat med den New York-baserede danske VR- og mediekunstner Jakob Kudsk Steensen.

Moving Opera - bedre vilkår for musikdramatik

Hotel Pro Forma åbner den 26. september kl 13.00 til 17.30 dørene i atelieret på Strandlodsvej i København og inviterer til oplæg og diskussion om musikkens rolle i grænselandet mellem iscenesatte koncerter, musikdramatik og opera. Det sker til en seminardag under overskriften Clashing With Modernity – The role of composers, performers and directors in contemporary opera. Seminaret er det første i rækken af fire internationale arrangementer, som skal sætte fokus på vilkårene for ny musikdramatik.